Van Mieu로 돌아온 50 명의 학생들이 어린 응우옌에서 결승전을 치렀다. | TRENUE
newsapi.ai

Van Mieu로 돌아온 50 명의 학생들이 어린 응우옌에서 결승전을 치렀다.

Van Mieu로 돌아온 50 명의 학생들이 어린 응우옌에서 결승전을 치렀다.

50 học sinh về Văn Miếu thi chung kết Trạng nguyên nhí

Chung kết Trạng nguyên nhí mùa đầu tiên diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với sự góp mặt của 50 bạn nhỏ đến từ 47 ngôi trường thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam.

Sau thời gian dài gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, chung kết Trạng nguyên nhí mùa 1 chín
https://www.trenue.com/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

투자고지: TRENUE가 제공하는 정보는 투자에 참고할만한 가치있는 내용이지만 투자권유, 종목추천을 포함하지 않습니다. 투자를 함으로써 발생하는 모든 결과와 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.